• slidebg1
  آغاز طرح خرید کالای ایرانی
  تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی
  خرید کالاهای مصرفی بادوامایرانی
  item
  item
 • slidebg2
  item
  item
  کالاهای مصرفی بادوام ایرانی
  کارت خرید کالای ایرانی
  برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند
  item
  item

اجازه خرید

اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‌ دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور(

اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا(

خرید کالاهای مصرفی بادوام

اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی